Optimal Dalam Kebaikan

"Maha Suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, diantara kamu yan g lebih baik amalnya (ihsan). Dan Dia maha Perkasa lagi Maha pengampun " (QS. Al-Mulk (67) : 67).

0 Response to "Optimal Dalam Kebaikan"

Posting Komentar

Terimakasih anda telah berkunjung.